SIA Baltic Dairy Board tiek realizēts rūpnieciskais pētījums un eksperimentālā izstrāde (Projekta numurs: 1.2.1.1/16/A/004)

SIA Baltic Dairy Board   tiek realizēts rūpnieciskais pētījums un eksperimentālā izstrāde:

Laktozi saturoša piena un sūkalu permeāta enzimātiskā biokonversija produktos ar palielinātu vērtību. (Projekta realizācijas periods: 01.01.2017 – 30.11.2018)

 programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1 pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”

Projekta numurs  1.2.1.1/16/A/004

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas Kompetences centrs”” ietvaros. Ar Latvijas Pārtikas kompetences centra palīdzību ir iespēja saņemt atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei pārtikas nozarē, piesaistot ES struktūrfondu līdzfinansējumu līdz pat 80% apmērā.  Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgts par kopējo summu 5 606 302,63 EUR.