Noslēdzies SIA Baltic Dairy Board sadarbībā ar AS Biotehniskais centrs realizētais rūpnieciskais pētījums un eksperimentālā izstrāde projektam

Noslēdzies SIA Baltic Dairy Board sadarbībā ar AS Biotehniskais centrs  realizētais rūpnieciskais pētījums un eksperimentālā izstrāde projektam:

Kontrolētās enzimātiskās hidrolīzes procesa uzlabošanas izpēte augstvērtīgu sūkalu un piena proteīnu hidrolizātu  iegūšanai

Projekta realizācijas periods: no  01.09.2016 – 31.08.2017 programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1 pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”

Projekta numurs  1.2.1.1/16/A/005

Pētījums tiek īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros Projekta laikā tika uzlabots process , kontrolētu piena un sūkalu olbaltumvielu hidoizolātu iegūšanai.

“Baltic Dairy Board” sadarbībā ar AS “Biotehniskais centrs” veikta  proteāžu fermentu darbības testēšana  ar sešiem komerciāli pieejamiem proteāžu preparātiem un pētīta piena un sūkalu proteīna hidrolīze pie dažādiem apstākļiem ( temperatūra maisīšanas intensitāte, substrāta koncentrācija) variējot proteāžu koncentrācijas dažādās kombinācijās. Atlasītiem perspektīvākiem hidrolizātu paraugiem tika veikta detalizētāka peptīdu sastāva analīze izmantojot masspektroskopijas metodes. Pētīta dažādu proteāžu kombinācija proteīnu hidrolīzē un to ietekme uz iegūto polipeptīdu raksturlielumiem. Vairāku proteāžu izmantošanas gadījumā pētīts, kādu iespaidu uz proteīnu hidrolizātā esošo polipetīdu molmasu rada tādi parametri, kā proteāžu preparātu savstarpējo koncentrāciju attiecība, kā arī proteāžu pievienošanas laiks.

Balstoties uz  eksperimentāliem datiem veikta fermentatoru sistēmas parametru un režīmu pielāgošana enzimātiskā hidrolīzes procesa veikšanai pie dažādiem substrāta koncentrācijas lielumiem, ņemot vērā abu substrātu ( gan piena proteīnu, gan sūkalu proteīna ) viskozitāti un citas fizikāli – ķīmiskās īpašības, kā arī šo īpašību dinamiskās izmaiņas procesa gaitā. Balstoties uz šiem datiem veikta procesa vadības algoritmu optimizācija un to pārbaude laboratorijas līmeņa iekārtās.

Pētījuma rezultāts:

  • Sasniegtais rezultāts;

Izstrādāta reālam ražošanas procesam pietuvināta uzlabota pilotlīmeņa tehnoloģija kontrolētai piena un sūkalu proteīnu daļējai hidrolīzei un atstrādāti piena  un sūkalu proteīnu hidrolīzes procesu tehniskie risinājumi un procesa vadības algoritmi.

  • ietekme nozarē.

Pētījuma rezultāts dod pozitīvu ietekmi rūpnieciskās biotehnoloģijas nozares attīstībā Latvijā, paplašinot procesu un to rezultātā iegūto produktu klāstu.