Projekta “Laktozi saturoša piena un sūkalu permeāta enzimātiskā biokonversija produktos ar palielinātu vērtību” (1.2.1.1/16/A/004) ietvaros paveiktais

Pārskata periodā 16.12.2017 – 15.03.2017 projekta “Laktozi saturoša piena un sūkalu permeāta enzimātiskā biokonversija produktos ar palielinātu vērtību.”( 1.2.1.1/16/A/004) veikti sekojoši darbi:

Pabeigta tehnoloģijas izstrāde galaktooligosaharīdu (GOS) biosintēzei no laktozi saturoša  piena permeāta un rafinētas laktozes dažādās substrātu attiecībās. Variējot biosintēzes apstākļus un fermentu koncentrācijas izstrādātas metodes dažādu GOS produktu ( ar GOS saturu no 40- 60 % ) ražošanai. Izstrādāta tehnoloģija  GOS produktu ar augstu GOS saturu ( 70-95 % ) iegūšanai izmantojot selektīvu ogļhidrātu novākšanu fermentējot ar dažādiem raugiem, kā arī veicot raugu un beta-galaktozidāžu kofermentācijas. Izpētīti fermentācija apstāķļu ( pH, aerācija, substrāta koncentrācija) ietekme uz procesa efektivitāti. Novērtēta raugu fermentācijas ietekme uz GOS  sastāvu – GOS ar dažādu polimerizācijas pakāpi proporcijām GOS maisījumā.

Atstrādāti GOS produktu žāvēšanas tehniskie parametri.