Vērtspapīru birža Nasdaq Riga ir vienīgais licencētais regulētā vērtspapīru tirgus organizētājs Latvijā. Agrāk to sauca par Rīgas Fondu biržu, bet, pēc tās pievienošanās pasaules lielākajai biržu grupai Nasdaq, tika mainīts biržas nosaukums. Nasdaq Riga galvenais uzdevums ir nodrošināt vērtspapīru tirdzniecību, kā arī gādāt par to, lai tirgus būtu atklāts un caurredzams, lai visiem ieguldītājiem tirgus informācija būtu vienādi pieejama.
Baltic Dairy Board informāciju par uzņēmuma obligācijām varat atrast šeit>>.

Nasdaq-Dok020