Kaspars Kazāks valdes priekšsēdētājs bdb-emailkaspars@bdb.lv
Ilona Kazāka valdes locekle bdb-emaililona@bdb.lv
Uldis Samulis ražošanas direktors uldis@bdb.lvbdb-email
Edvīns Samulis tirdzniecības direktors  bdb-emailedvins@bdb.lv
Līga Zemīte galvenā grāmatvede  bdb-emailliga@bdb.lv
Armands Lūsis tehniskais direktors  bdb-emailarmands@bdb.lv
Mārtiņš Puķāns loģistikas direktors  bdb-emailmartins@bdb.lv
Agita Blūma laboratorijas vadītāja  agitab@bdb.lv  bdb-email