Līdz ar  ražošanas uzsākšanu 2016. gada janvārī,  uzņēmumā darbību uzsāka arī Baltic Dairy Board laboratorija, kurā strādā kvalificēti darbinieki ar bakalaura un maģistra grādu pārtikas ķīmijas un dabaszinātņu jomā.

Izejvielas, starpproduktu un gatavo produktu ķīmisko analīžu nodrošināšanai, laboratorijas darbinieki strādā ar jaunāko uzņēmuma FOSS piena analizatoru MilkoScanTM  FT2. Ar to nosaka tauku, olbaltumvielu, sausnas, laktozes saturu analizējamajos produktos.

Darbam  mikrobioloģiskajā laboratorijā tiek izmantotas  tādu jaunāko modeļu iekārtas kā Safemate ECO laminārais skapis,  laboratorijas sterilizācijas procesu nodrošināšanai pilnīgi automātisks, ar mikroprocesu vadību Systec VX95 autoklāvs, ūdens attīrīšanas sistēma Adrona Crystal Ex Trace , kura nodrošina izejas ūdens elektrovadītspēju: <0,055 ××µS/cm un baktērijas: 1KVV/ml.

Mikroorganismu inkubēšanai tiek izmantoti uzņēmuma Memmert termostati, identificēšanai – mikroskops BA410.

Ražošanas higiēnas procesu nodrošināšanai un kontrolei tiek izmantots  jaunākais uzņēmuma Hygiena EnSURE luminometrs.